About the Author

Dr McLean Sibanda is an accomplished C-suite executive, patent attorney, engineer and internationally respected innovation and intellectual property promoter with a 25-year career in engineering, infrastructure, intellectual property, innovation, entrepreneurship, and related fields. He is an avid believer that entrepreneurship is about building the future, and his humble beginnings provided a sound foundation for his passion for entrepreneurship. In his pre-teen years, he sold vegetables that his grandparents grew and helped his enterprising mother with merchandising clothing. At high school, he ran a sandwich and hair cutting businesses, whilst at university he established and ran a successful tennis coaching practice that paid him more than his first salary as an engineer. He did multi-level marketing and rented out property partly financed by banks, to young professionals, and has invested in and supported a number of start-ups. Together with Anthony Van Zantwijk, he co-founded boutique law firm Sibanda & Zantwijk (where he was a Partner until 2018) as well as the intellectual property consulting company Intangible Consulting t/a Ideanav (www.ideanav.co.za).

Izangelo / Izithakazelo zako Sibanda

Mdawini

Dawuduna

Sokhela sama dawu

Jamela

Jamela ngokujama phambi kwenkosi

Jamela owajamela isitshaba

Maqhoba

Umhlathi ongahlulwa thambo

Vodloza

Isilwane esadla safohloza, okuseleyo sanyathela ngezinyawo

Umahamba ebheke phansi bethi ulamahloni kanti uyaziqgaja

Bhonga baswabe

Isilwane esabhonga kwatshotshobala ezinye

Unangunangu namuhla kungayisuye

Umahamba ngokuxgila njengendlovana

Isilwane esaswelamabala sayobik’ enkosini yathi mayiyekwe ngoba yingonyama

Mhlakazi wezindaba

Elibabe lingadliwa nkomo luya dangala

Ibhubesi uqobo